Sutileza. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Meditación. 60 x 73 cm.

Reflejo. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Abertura. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Templanza. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Ventanal. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Interior. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Sublime. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Exotismo. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Relajación. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Evasión. Oil on canvas. 60 x 73 cm.

Búsqueda. Oil on canvas. 60 x 73 cm.